EWANGELIZACJA WEDŁUG STRAŻNICY

Słowo wstępne  Ewangelia Mateusza (24:14 i 28:19) zawiera kluczowe słowa Jezusa na temat ewangelizacji świata, a ewangelizacja według Strażnicy opiera się na tych samych słowach, których używa Towarzystwo, jako dowód, że „Świadkowie Jehowy” są jedyną prawdziwą wspólnotą chrześcijańską, która może identyfikować się ze zborem chrześcijańskim z pierwszego wieku, udowadniając, że wszyscy jego członkowie uczestniczą w…