EWANGELIZACJA WEDŁUG STRAŻNICY

Słowo wstępne  Ewangelia Mateusza (24:14 i 28:19) zawiera kluczowe słowa Jezusa na temat ewangelizacji świata, a ewangelizacja według Strażnicy opiera się na tych samych słowach, których używa Towarzystwo, jako dowód, że „Świadkowie Jehowy” są jedyną prawdziwą wspólnotą chrześcijańską, która może identyfikować się ze zborem chrześcijańskim z pierwszego wieku, udowadniając, że wszyscy jego członkowie uczestniczą w…

TAJEMNICE królestwa niebieskiego Pogoń za kluczem poznania

TAJEMNICE królestwa niebieskiego Pogoń za kluczem poznania Daniel Polanec tłumaczył Andrzej Mazurkiewicz Słowo wstępne Autor Biblii chce dać każdemu możliwość „zdobycia wielkiego bogactwa – zrozumienia prawdy, zrozumienia, którego dokładności są całkiem pewni – oraz dobrego poznania świętej tajemnicy Chrystusa: Chrystusa” (Kolosan 2:2). Jezus Chrystus odgrywa kluczową rolę w wypełnianiu Bożego planu, ponieważ „w nim są…

OSTATNI ADAM

 ————————————————————————– Ostatni Adam Pierwszy człowiek założenia nowego świata ——————————————————– Odkrywanie tajemnicy ponownego stworzenia która była ukryta od założenia świata Danijel Polanec Split, 2016. Tłumaczenie A.Mazurkiewicz Ruda Śląska  –marzec 2020 SPIS TREŚCI Wstęp                                                                                            Jezus z Nazaretu                                                                            3. Tożsamość Jezusa – jak i dlaczego został zmieniony                  4. Chrystologia Adama i Logosa                                                     5. Rozwój nowych doktryn                                                                                                                      …

TAJEMNICA ODKUPIENIA

Zawartość: • Tajemnica odkupienia • Życie Jezusa zyskuje na wartości • Życie albo śmierć • Adam i Jezus – podobni do siebie • Upoważniony do Odkupiciela • Odkupiony z niewoli śmierci • Chrzest – akt prawości • Cena okupu • Nadzieja ukryta w śmierci • Żyjąca ofiara • Izrael i Jezus – Synowie Boga •…