Featured

Jesus, son of Joseph, son of David

Jesus – son of Joseph, son of David “The birth of Jesus Christ was like this…” (Matthew 1:18). This is how the sentence begins, with a description of the events surrounding the conception and birth of Jesus below. That description is the cause of different views and debates. So, are we rightly interested in how Jesus…

EWANGELIZACJA WEDŁUG STRAŻNICY

Słowo wstępne  Ewangelia Mateusza (24:14 i 28:19) zawiera kluczowe słowa Jezusa na temat ewangelizacji świata, a ewangelizacja według Strażnicy opiera się na tych samych słowach, których używa Towarzystwo, jako dowód, że „Świadkowie Jehowy” są jedyną prawdziwą wspólnotą chrześcijańską, która może identyfikować się ze zborem chrześcijańskim z pierwszego wieku, udowadniając, że wszyscy jego członkowie uczestniczą w…

TAJEMNICE królestwa niebieskiego Pogoń za kluczem poznania

TAJEMNICE królestwa niebieskiego Pogoń za kluczem poznania Daniel Polanec tłumaczył Andrzej Mazurkiewicz Słowo wstępne Autor Biblii chce dać każdemu możliwość „zdobycia wielkiego bogactwa – zrozumienia prawdy, zrozumienia, którego dokładności są całkiem pewni – oraz dobrego poznania świętej tajemnicy Chrystusa: Chrystusa” (Kolosan 2:2). Jezus Chrystus odgrywa kluczową rolę w wypełnianiu Bożego planu, ponieważ „w nim są…

THE CHRIST, SON OF GOD

Article Index THE CHRIST – SON OF GOD WHAT DOES THE BIBLE REVEAL? THE ORIGINAL KNOWLEDGE ABOUT THE MESSIAH, SON OF GOD THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE MESSIAH, SON OF GOD THE SIGN OF THE LAST MESSIAH DISPUTABLE ISSUES THE CHRIST, REPRESENTATIVE OF GOD AND MEN MOSES – CHRIST, SON OF GOD SON OF GOD…

OSTATNI ADAM

 ————————————————————————– Ostatni Adam Pierwszy człowiek założenia nowego świata ——————————————————– Odkrywanie tajemnicy ponownego stworzenia która była ukryta od założenia świata Danijel Polanec Split, 2016. Tłumaczenie A.Mazurkiewicz Ruda Śląska  –marzec 2020 SPIS TREŚCI Wstęp                                                                                            Jezus z Nazaretu                                                                            3. Tożsamość Jezusa – jak i dlaczego został zmieniony                  4. Chrystologia Adama i Logosa                                                     5. Rozwój nowych doktryn                                                                                                                      …

TAJEMNICA ODKUPIENIA

Zawartość: • Tajemnica odkupienia • Życie Jezusa zyskuje na wartości • Życie albo śmierć • Adam i Jezus – podobni do siebie • Upoważniony do Odkupiciela • Odkupiony z niewoli śmierci • Chrzest – akt prawości • Cena okupu • Nadzieja ukryta w śmierci • Żyjąca ofiara • Izrael i Jezus – Synowie Boga •…

Secret of Atonement

Contents: Secret of atonement Jesus’ life gets on value Life or death Adam and Jesus – similar to one another Authorised to be the Redeemer Redeemed from the bondage of death Baptism – act of righteousness Value of the ransom Hope hidden in death Living sacrifice Israel and Jesus – Sons of God Redemption of…

When the Testimony of the Spirit is not True

In the Watchtower publications we can find explanations of the Governing Body about how one today can claim to be ‘anointed’ by the holy spirit as the co-ruler with Jesus. These explanations, however, do not have biblical endorsement or examples from biblical history to confirm this, but are based on an attempt to explain something…